For at mindske brandspredning, etableres der ofte automatisk branddørslukningsanlæg. For at lette dagligdagen for jer, holdes branddøre og porte åbne. I tilfælde af brand, lukkes disse døre og porte automatisk. Man kan fortsat benytte adgangsvejen, men de bliver ikke fastholdt i åben stilling.

At ABDL-anlæg består af en kontrolenhed, et antal røgmeldere og et antal dørholdemagneter.

Hvis der er installeret et ABA-anlæg i bygningen, vil ABDL-anlægget oftest være koblet sammen med dette ABA-anlæg, hvorefter ABA-anlægget styrer ABDL-dørene.

Man skal være opmærksom på, at der for ABDL-anlæg gælder lovmæssige krav, herunder skal der udføres lovpligtigt serviceeftersyn 1 gang årligt af godkendt installatør. Endvidere skal der hvert 3. år indsendes attest til myndighederne. Securpro ApS sørger for rettidig serviceeftersyn samt at anlægget overholder de gældende driftsmæssige forskrifter, der eksisterer på området.

Ønsker I et tilbud på installation af ABDL-anlæg, montering af dørpumper, udvidelse af eksisterende anlæg, eller et oplæg til serviceaftale, er I velkommen til at kontakte Securpro ApS.