Securpro tilbyder en bred ramme af Service aftaler

Securpro ApS tilbyder indenfor service følgende:

ABA-anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg)
Inspiceres som udgangspunkt 1 gang årligt af et akkrediteret inspektionsselskab.
Lovpligtigt serviceeftersyn 1 gang årligt af godkendt installatør.

ABV-anlæg (automatisk brandventilationsanlæg)
Lovpligtigt serviceeftersyn 1 gang årligt af godkendt installatør.

ABDL-anlæg (automatisk branddørslukningsanlæg)
Lovpligtigt serviceeftersyn 1 gang årligt af godkendt installatør.
Indsendelse af attest til myndighederne hvert 3. år.

AVA-anlæg (varslingsanlæg)
Hvor der er installeret anlæg, som er omfattet af driftsmæssige forskrifter, skal der udføres lovpligtigt eftersyn 1 gang årligt af godkendt installatør.
Indsendelse af attest til myndighederne hvert 3. år.

Røgalarmanlæg
Ingen lovmæssige krav på serviceeftersyn – dog anbefales eftersyn mindst 1 gang årligt.

Nød- og panikbelysningsanlæg
Lovpligtigt serviceeftersyn 1 gang årligt af godkendt installatør.
Indsendelse af attest til myndighederne hvert 3. år.

ADK-anlæg (adgangskontrolanlæg)
Ingen lovmæssige krav om serviceeftersyn – dog anbefales 1 årligt eftersyn.

Dørtelefonanlæg
Anlægget skal som udgangspunkt ikke serviceres – dog anbefales eftersyn af mekaniske låse m.m. i adgangsvejene.

Gitre
Anlægget skal som udgangspunkt ikke serviceres – dog anbefales eftersyn af de mekaniske dele.

AIA-anlæg (automatisk indbrudsalarmanlæg)
Ingen lovmæssige krav om serviceeftersyn – dog anbefales 1 årligt eftersyn og ajourføring af forholdsordre.

ITV-anlæg (videoovervågningsanlæg)
Ingen lovmæssige krav om serviceeftersyn – dog anbefales 1 årligt eftersyn.

Tågesikring
Ingen lovmæssige krav om serviceeftersyn – dog anbefales 1 årligt eftersyn.
Der oprettes en serviceaftale mellem jer og Sercurpro ApS indeholdende arbejdsbeskrivelse i forbindelse med udførelse af service, ligesom Securpro ApS altid sørger for rettidig serviceeftersyn samt at anlæggene overholder de gældende driftsmæssige forskrifter, der eksisterer på området.

For de anlæg, hvor der ikke er påkrævet lovpligtigt serviceeftersyn, anbefaler Securpro ApS et årligt eftersyn, dvs. en forebyggende gennemgang af anlægget, hvorved eventuelle fejl og mangler opdages og udbedres (og blindalarmer undgås) og levetiden for anlægget forlænges. Dermed sikre I jer, at anlægget altid er funktionsdygtigt.

I er velkommen til at kontakte os, hvis I er i tvivl om reglerne for serviceeftersyn m.m.

Ring til os