Securpro er eksperter i Brandsikring

Der er mange gode grunde til at sørge for brandsikring af såvel virksomheder som private hjem.  Brandsikring kan være mange ting lige fra branddøre, brandventilation, nød- og panikbelysning, sprinkleranlæg, røgdetektor i private hjem, slangevinder, brandslukningsudstyr og meget andet. Blandt andet kan et anlæg detektere en brand hurtigt – og ved en hurtig reaktion kan man redde menneskeliv.  Ydermere kan en hurtig og effektiv advarsel være med til at begrænse det økonomiske tab og skadernes omfang mest muligt.

Brand- og varslingsanlæg i virksomheder kan kobles op til brandvæsenet, og hvis en brand opstår, udløses automatisk alarmering af brandvæsenet.

En brand udgør en alvorlig trussel mod personale, materiel og værdier og kan i værste fald betyde lukning af en virksomhed med store økonomiske tab til følge eller for en familie kan det betyde, at ens ejendom og alle ens ting forsvinder i flammerne.