Et røgalarmanlæg aktiverer en alarm i lokalet, hvor røgen opstår. Anlægget sender ikke signal til brandvæsenet.

Der skal altid installeres røgalarmanlæg i sammenbyggede enfamiliehuse. Anlægget skal tilsluttes bygningens normale strømforsyning og have batteribackupfunktion. Der skal være mindst 1 røgalarm i hver bolig. Er boligen i flere etager, skal der placeres mindst 1 røgalarm på hver etage. Det er vigtigt, at afstanden mellem røgalarmerne ikke er for stor.

Der er ingen lovmæssige krav på serviceeftersyn, men det er vigtigt, at anlægget funktionsafprøves mindst 1 gang årligt, ligesom der skal ske udskiftning af batteri.

Ønsker I et tilbud på installation af nyt røgalarmanlæg eller oplæg til serviceaftale på eksisterende anlæg, er I velkommen til at kontakte Securpro ApS.

Ring til os