ABV (Automatisk brandventilationsanlæg) i Aarhus, Viborg og Randers

Hos Securpro har vi hjulpet mange kunder i Aarhus, Randers og Viborg  med ABV anlæg, forkortelse for automatisk brandventilationsanlæg. Det kan være i skal have installeret et ABV anlæg eller skal have serviceret jeres automatiske brandventilationsanlæg. 

Hvad er et ABV anlæg?

Et ABV anlæg er en brandventilation, som har til formål at fjerne røg og varme fra en bygning i brand. Ved at brandventilationen fjerne røg og varme, sikre det røgfrie flugtveje og reducere spredningen af røg og brand. Med brandventilation er man sikret at der kommer frisk luft ind i bygningen.

Da et brandventilationsanlæg også fjerne varme fra en brand, er det også med til at sikre bygningens konstruktions og derved bæreevne. At bærevnen bliver folænget, gør at der er mere tid til evakuering samt redning af personer inde i bygningen. 

Hvordan fungere et brandventilationsanlæg?

Brandventilationsanlæg kan enten være automatisk eller manuelt betjent. Det består som typisk af oplukkelige ovenlysvinduer og åbning af døre eller porte. 

ABV anlægget afgiver ikke automatisk et alarmsignal til brandvæsnet. I det fleste tilfælde, er et ABV anlæg dog sammenkoblet med et ABA anlæg som afgiver alarmsignalet til brandvæsenet.

Serviceeftersyn af brandventilationsanlæg

Et ABV anlæg skal gennemgå 1 årligt lovpligtigt serviceeftersyn, for at sikre at brandventilationen fungere optimalt. Securpro er godkendt til at lave disse eftersyn, og vi sørger altid for at jeres brandventilationsanlæg overholder de gældende driftsmæssige forskrifter på området. 

Få et tilbud på nyt ABV anlæg eller service af et eksisterende 

Ønsker I et tilbud på installation af nyt ABV-anlæg, udvidelse af eksisterende anlæg, eller et oplæg til serviceaftale, er I velkommen til at kontakte os på tlf. 25 77 08 18, mail morten@securpro.dk eller via vores kontaktformular