Formålet med nødbelysning er at sikre ikke-stedkendte personer i en bygning om flugtvejens placering. Anlægget eller belysningen skal kunne opretholde den krævede styrke i minimum 30 minutter.

Flugtvejsbelysning er konstant belyste skilte eller armaturer med grønne piktogrammer placeret ved udgangsdøre i flugtveje.

Panikbelysning er et armatur eller en projektør, der normalt tændes op i tilfælde af strømsvigt og giver minimum 1 lux i flugtvejsarealet.

Nød- og panikbelysning skal installeres i bygninger som fx:

  • store garageanlæg uden daglys
  • butikscentre
  • forsamlingshuse
  • diskoteker til mere end 150 personer
  • hoteller
  • plejehjem
  • teatre, museumer og lignende
  • visse undervisningslokaler

Der mange bestemmelser, der regulerer hvor og hvornår et nød- og panikbelysningsanlæg skal installeres, herunder bl.a. Bygningsreglement, Arbejdstilsynets Bekendtgørelse, Stærkstrømsbeskendtgørelsen, Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter og Elektricitetsrådets bestemmelse. Er I i tvivl, kan I kontakte Securpro ApS.

Nød- og panikbelysning  er også underlagt reglerne om lovpligtigt serviceeftersyn 1 gang årligt af godkendt installatør, ligesom der hvert 3. år skal indsendes attest til brandvæsenet om, at anlægget opfylder kravene. Securpro ApS sørger for rettidig serviceeftersyn samt at anlægget overholder de gældende driftsmæssige forskrifter, der eksisterer på området.

Ønsker I et tilbud på installation af nyt nød- og panikbelysningsanlæg, udvidelse af eksisterende anlæg, eller et oplæg til serviceaftale, er I velkommen til at kontakte Securpro ApS.

Ring til os