Varslingsanlæg er installeret i bygninger, hvor der befinder sig mange personer som fx butikscentre, selskabslokaler, undervisningslokaler, hoteller, biografter, plejehjem og lignende.

Følgende bygninger er omfattet af driftsmæssige forskrifter:

  • hoteller med flere end 10 sovepladser
  • forsamlingshus til flere end 150 personer
  • butikker med flere end 150 personer
  • daginstitutioner med flere end 10 sovende personer eller i alt 50 personer
  • undervisningsafsnit til flere end 150 personer

Formålet med et AVA-anlæg er at advare mennesker i en bygning om, at der er brand, bombetrusler eller lignende kritiske situationer. Der lyder en sirene eller en talebesked over højtalere eller andre lydgivere.

Formålet med talevarsling er at varsle ikke-stedkendte personer i bygningen om situationen, ligesom talevarsling sikrer en hurtig evakuering. Talevarsling er mere effektiv i en kritisk situation end tonevarsling.

Anlægget aktiveres enten automatisk eller manuelt.

Oftest er disse anlæg sammenkoblet med et ABA-anlæg.

Hvor der er installeret anlæg, som er omfattet af driftsmæssige forskrifter, skal der udføres lovpligtigt eftersyn 1 gang årligt af godkendt installatør, ligesom der hvert 3. år skal indsendes attest til brandvæsenet om, at anlægget opfylder kravene. Securpro ApS sørger for rettidig serviceeftersyn og indsendelse af attest til brandvæsenet og tilser, at anlægget overholder de gældende driftsmæssige forskrifter, der eksisterer på området.

Ønsker I et tilbud på installation af nyt AVA-anlæg, udvidelse af eksisterende anlæg, eller et oplæg til serviceaftale, er I velkommen til at kontakte Securpro ApS.