Et automatisk sprinkleranlæg er et anlæg, som med vand kan slukke en brand i begyndelsesfasen eller kontrollere en brand, indtil anden brandbekæmpelse sættes i gang, og som sender signal til brændvæsenet. Anlægget kan desuden aktivere andre sikringssystemer som fx VAR-anlæg, atriumsprinkling m.m.

Trapperumssprinkling etableres oftest i forbindelse med lukning af bagtrapper og sikrer flugtvejen ad hovedtrappen.

Securpro ApS erfaring med sprinkleroverførsel, herunder etablering af styretavler, alarmoverførsel, trykforøgningspumper. flowswitch og ventilovervågning m.m.

Ønsker I et tilbud på sprinkleroverførsel eller udvidelse af eksisterende anlæg, er I velkommen til at kontakte Securpro ApS.

Ring til os